METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE     Detail
    16   Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania     Detail
       16.1   Produkcja wyrobów tartacznych
    Detail
       16.2   Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
    Detail

Page 1/1  
Top