METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE     Detail
    10   Produkcja artykułów spożywczych     Detail
       10.6   Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych     Detail
          10.61   Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
    Detail
          10.62   Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
    Detail

Page 1/1  
Top