METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE     Detail
    10   Produkcja artykułów spożywczych     Detail
       10.4   Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego     Detail
          10.41   Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
    Detail
          10.42   Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
    Detail

Page 1/1  
Top