METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE     Detail
    10   Produkcja artykułów spożywczych     Detail
       10.3   Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw     Detail
          10.31   Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
    Detail
          10.32   Produkcja soków z owoców i warzyw
    Detail
          10.39   Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
    Detail

Page 1/1  
Top