METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE     Detail
    10   Produkcja artykułów spożywczych     Detail
       10.1   Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa     Detail
          10.11   Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
    Detail
          10.12   Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
    Detail
          10.13   Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa z drobiu
    Detail

Page 1/1  
Top