METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE     Detail
    10   Produkcja artykułów spożywczych     Detail
       10.1   Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
    Detail
       10.2   Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
    Detail
       10.3   Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
    Detail
       10.4   Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
    Detail
       10.5   Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
    Detail
       10.6   Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
    Detail
       10.7   Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych
    Detail
       10.8   Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
    Detail
       10.9   Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt
    Detail

Page 1/1  
Top