METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE    
    09   Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie    
       09.9   Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie    
          09.90   Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
   

Page 1/1  
Top