METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE     Detail
    09   Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie     Detail
       09.1   Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
    Detail
       09.9   Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
    Detail

Page 1/1  
Top