METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE    
    08   Górnictwo i wydobywanie pozostałe    
       08.1   Wydobywanie kamienia, piasku i gliny    
          08.11   Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
   
          08.12   Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
   

Page 1/1  
Top