METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE    
    07   Górnictwo rud metali    
       07.1   Górnictwo rud żelaza
   
       07.2   Górnictwo rud metali nieżelaznych
   

Page 1/1  
Top