METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE    
    06   Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego    
       06.1   Górnictwo ropy naftowej
   
       06.2   Górnictwo gazu ziemnego
   

Page 1/1  
Top