METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE     Detail
    05   Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)
    Detail
    06   Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
    Detail
    07   Górnictwo rud metali
    Detail
    08   Górnictwo i wydobywanie pozostałe
    Detail
    09   Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
    Detail

Page 1/1  
Top