METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO     Detail
    03   Rybactwo     Detail
       03.1   Rybołówstwo
    Detail
       03.2   Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
    Detail

Page 1/1  
Top