METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO     Detail
    02   Leśnictwo i pozyskiwanie drewna     Detail
       02.1   Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
    Detail
       02.2   Pozyskiwanie drewna
    Detail
       02.3   Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
    Detail
       02.4   Działalność usługowa związana z leśnictwem
    Detail

Page 1/1  
Top