METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO     Detail
    01   Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową     Detail
       01.1   Uprawy rolne inne niż wieloletnie
    Detail
       01.2   Uprawa roślin wieloletnich
    Detail
       01.3   Rozmnażanie roślin
    Detail
       01.4   Chów i hodowla zwierząt
    Detail
       01.5   Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
    Detail
       01.6   Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
    Detail
       01.7   Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
    Detail

Page 1/1  
Top