METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO     Detail
    01   Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
    Detail
    02   Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
    Detail
    03   Rybactwo
    Detail

Page 1/1  
Top