METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   LØNNET ARBEID I PRIVATE HUSHOLDNINGER     Detail
    97   Lønnet arbeid i private husholdninger
    Detail
    98  
    Detail

Page 1/1  
Top