METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
R   KULTURELL VIRKSOMHET, UNDERHOLDNING OG FRITIDSAKTIVITETER     Detail
    90   Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
    Detail
    91   Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet
    Detail
    92   Lotteri og totalisatorspill
    Detail
    93   Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer
    Detail

Page 1/1  
Top