METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   HELSE- OG SOSIALTJENESTER     Detail
    87   Pleie- og omsorgstjenester i institusjon     Detail
       87.1   Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
    Detail
       87.2   Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for psykisk utviklingshemmede, psykisk helsearbeid og rusmiddelomsorg
    Detail
       87.3   Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og funksjonshemmede
    Detail
       87.9   Andre omsorgsinstitusjoner
    Detail

Page 1/1  
Top