METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   HELSE- OG SOSIALTJENESTER     Detail
    86   Helsetjenester
    Detail
    87   Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
    Detail
    88   Sosiale omsorgstjenester uten botilbud
    Detail

Page 1/1  
Top