METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
N   FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING     Detail
    77   Utleie- og leasingvirksomhet
    Detail
    78   Arbeidskrafttjenester
    Detail
    79   Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
    Detail
    80   Vakttjeneste og etterforsking
    Detail
    81   Tjenester tilknyttet eiendomsdrift
    Detail
    82   Annen forretningsmessig tjenesteyting
    Detail

Page 1/1  
Top