METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   FAGLIG, VITENSKAPELIG OG TEKNISK TJENESTEYTING     Detail
    75   Veterinærtjenester     Detail
       75.0   Veterinærtjenester     Detail
          75.00   Veterinærtjenester
    Detail

Page 1/1  
Top