METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   FAGLIG, VITENSKAPELIG OG TEKNISK TJENESTEYTING     Detail
    69   Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting     Detail
       69.1   Juridisk tjenesteyting     Detail
          69.10   Juridisk tjenesteyting
    Detail

Page 1/1  
Top