METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   FAGLIG, VITENSKAPELIG OG TEKNISK TJENESTEYTING     Detail
    69   Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting
    Detail
    70   Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning
    Detail
    71   Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse
    Detail
    72   Forskning og utviklingsarbeid
    Detail
    73   Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser
    Detail
    74   Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet
    Detail
    75   Veterinærtjenester
    Detail

Page 1/1  
Top