METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
K   FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET     Detail
    64   Finansieringsvirksomhet
    Detail
    65   Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
    Detail
    66   Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet
    Detail

Page 1/1  
Top