METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   TRANSPORT OG LAGRING     Detail
    49   Landtransport og rørtransport
    Detail
    50   Sjøfart
    Detail
    51   Lufttransport
    Detail
    52   Lagring og andre tjenester tilknyttet transport
    Detail
    53   Post og distribusjonsvirksomhet
    Detail

Page 1/1  
Top