METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER     Detail
    45   Handel med og reparasjon av motorvogner
    Detail
    46   Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner
    Detail
    47   Detaljhandel, unntatt med motorvogner
    Detail

Page 1/1  
Top