METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   VANNFORSYNING, AVLØPS- OG RENOVASJONSVIRKSOMHET     Detail
    36   Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
    Detail
    37   Oppsamling og behandling av avløpsvann
    Detail
    38   Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall
    Detail
    39   Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet
    Detail

Page 1/1  
Top