METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   INDUSTRI     Detail
    26   Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter     Detail
       26.1   Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort
    Detail
       26.2   Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
    Detail
       26.3   Produksjon av kommunikasjonsutstyr
    Detail
       26.4   Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk
    Detail
       26.5   Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter, og klokker og ur
    Detail
       26.6   Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk og elektroterapeutisk utstyr
    Detail
       26.7   Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr
    Detail
       26.8   Produksjon av magnetiske og optiske media
    Detail

Page 1/1  
Top