METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   INDUSTRI     Detail
    19   Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter     Detail
       19.1   Produksjon av kullprodukter
    Detail
       19.2   Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter
    Detail

Page 1/1  
Top