METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   INDUSTRI     Detail
    16   Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler     Detail
       16.1   Saging, høvling og impregnering av tre     Detail
          16.10   Saging, høvling og impregnering av tre
    Detail

Page 1/1  
Top