METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   INDUSTRI     Detail
    10   Produksjon av nærings- og nytelsesmidler
    Detail
    11   Produksjon av drikkevarer
    Detail
    12   Produksjon av tobakksvarer
    Detail
    13   Produksjon av tekstiler
    Detail
    14   Produksjon av klær
    Detail
    15   Produksjon av lær og lærvarer
    Detail
    16   Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler
    Detail
    17   Produksjon av papir og papirvarer
    Detail
    18   Trykking og reproduksjon av innspilte opptak
    Detail
    19   Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter
    Detail
    20   Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter
    Detail
    21   Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater
    Detail
    22   Produksjon av gummi- og plastprodukter
    Detail
    23   Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter
    Detail
    24   Produksjon av metaller
    Detail
    25   Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr
    Detail
    26   Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter
    Detail
    27   Produksjon av elektrisk utstyr
    Detail
    28   Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted
    Detail
    29   Produksjon av motorvogner og tilhengere
    Detail
    30   Produksjon av andre transportmidler
    Detail
    31   Produksjon av møbler
    Detail
    32   Annen industriproduksjon
    Detail
    33   Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr
    Detail

Page 1/1  
Top