METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING     Detail
    09   Tjenester tilknyttet bergverksdrift     Detail
       09.1   Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
    Detail
       09.9   Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
    Detail

Page 1/1  
Top