METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING    
    09   Tjenester tilknyttet bergverksdrift    
       09.1   Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
   
       09.9   Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
   

Page 1/1  
Top