METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING    
    08   Bryting og bergverksdrift ellers    
       08.1   Bryting av stein, utvinning av sand og leire
   
       08.9   Annen bryting og utvinning
   

Page 1/1  
Top