METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING    
    07   Bryting av metallholdig malm    
       07.1   Bryting av jernmalm
   
       07.2   Bryting av ikke-jernholdig malm
   

Page 1/1  
Top