METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING    
    06   Utvinning av råolje og naturgass    
       06.1   Utvinning av råolje
   
       06.2   Utvinning av naturgass
   

Page 1/1  
Top