METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING    
    05   Bryting av steinkull og brunkull    
       05.2   Bryting av brunkull    
          05.20   Bryting av brunkull
   

Page 1/1  
Top