METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING     Detail
    05   Bryting av steinkull og brunkull
    Detail
    06   Utvinning av råolje og naturgass
    Detail
    07   Bryting av metallholdig malm
    Detail
    08   Bryting og bergverksdrift ellers
    Detail
    09   Tjenester tilknyttet bergverksdrift
    Detail

Page 1/1  
Top