METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING    
    05   Bryting av steinkull og brunkull
   
    06   Utvinning av råolje og naturgass
   
    07   Bryting av metallholdig malm
   
    08   Bryting og bergverksdrift ellers
   
    09   Tjenester tilknyttet bergverksdrift
   

Page 1/1  
Top