METADATA
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING     Detail
    36   Winning, behandeling en distributie van water
    Detail
    37   Afvalwaterafvoer
    Detail
    38   Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning
    Detail
    39   Sanering en ander afvalbeheer
    Detail

Page 1/1  
Top