METADATA
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   INDUSTRIE     Detail
    10   Vervaardiging van voedingsmiddelen
    Detail
    11   Vervaardiging van dranken
    Detail
    12   Vervaardiging van tabaksproducten
    Detail
    13   Vervaardiging van textiel
    Detail
    14   Vervaardiging van kleding
    Detail
    15   Vervaardiging van leer en van producten van leer
    Detail
    16   Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk
    Detail
    17   Vervaardiging van papier en papierwaren
    Detail
    18   Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
    Detail
    19   Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten
    Detail
    20   Vervaardiging van chemische producten
    Detail
    21   Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
    Detail
    22   Vervaardiging van producten van rubber of kunststof
    Detail
    23   Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten
    Detail
    24   Vervaardiging van metalen in primaire vorm
    Detail
    25   Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
    Detail
    26   Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten
    Detail
    27   Vervaardiging van elektrische apparatuur
    Detail
    28   Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
    Detail
    29   Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers
    Detail
    30   Vervaardiging van andere transportmiddelen
    Detail
    31   Vervaardiging van meubelen
    Detail
    32   Overige industrie
    Detail
    33   Reparatie en installatie van machines en apparaten
    Detail

Page 1/1  
Top