METADATA
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   WINNING VAN DELFSTOFFEN     Detail
    05   Winning van steenkool en bruinkool
    Detail
    06   Winning van aardolie en aardgas
    Detail
    07   Winning van metaalertsen
    Detail
    08   Overige winning van delfstoffen
    Detail
    09   Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw
    Detail

Page 1/1  
Top