METADATA
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ     Detail
    01   Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
    Detail
    02   Bosbouw en de exploitatie van bossen
    Detail
    03   Visserij en aquacultuur
    Detail

Page 1/1  
Top