METADATA
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ
    Detail
B   WINNING VAN DELFSTOFFEN
    Detail
C   INDUSTRIE
    Detail
D   PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT
    Detail
E   DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING
    Detail
F   BOUWNIJVERHEID
    Detail
G   GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN
    Detail
H   VERVOER EN OPSLAG
    Detail
I   VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN
    Detail
J   INFORMATIE EN COMMUNICATIE
    Detail
K   FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN
    Detail
L   EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
    Detail
M   VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN
    Detail
N   ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
    Detail
O   OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN
    Detail
P   ONDERWIJS
    Detail
Q   MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
    Detail
R   KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE
    Detail
S   OVERIGE DIENSTEN
    Detail
T   HUISHOUDENS ALS WERKGEVER; NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR HUISHOUDENS VOOR EIGEN GEBRUIK
    Detail
U   EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN
    Detail

Page 1/1  
Top