METADATA
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ
   
B   WINNING VAN DELFSTOFFEN
   
C   INDUSTRIE
   
D   PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT
   
E   DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING
   
F   BOUWNIJVERHEID
   
G   GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN
   
H   VERVOER EN OPSLAG
   
I   VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN
   
J   INFORMATIE EN COMMUNICATIE
   
K   FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN
   
L   EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
   
M   VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN
   
N   ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
   
O   OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN
   
P   ONDERWIJS
   
Q   MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
   
R   KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE
   
S   OVERIGE DIENSTEN
   
T   HUISHOUDENS ALS WERKGEVER; NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR HUISHOUDENS VOOR EIGEN GEBRUIK
   
U   EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN
   

Page 1/1  
Top