METADATA
Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD
    Detail
B   MINJERI U BARRIERI
    Detail
C   MANIFATTURA
    Detail
D   PROVVISTA TA' ELETTRIKU, GASS, FWAR U ARJA KKONDIZZJONATA
    Detail
E   PROVVISTA TA' L-ILMA; SISTEMA TA' DRENAĠĠI, IMMANIĠĠAR TA' L-ISKART U ATTIVITAJIET TA' RIMEDJAZZJONI
    Detail
F   KOSTRUZZJONI
    Detail
G   NEGOZJU BL-INGROSSA U BL-IMNUT; TISWIJA TA' VETTURI BIL-MUTUR U MUTURI
    Detail
H   TRASPORT U ĦAŻNA
    Detail
I   AKKOMODAZZJONI U IKEL ATTIVITAJIET TA' SERVIZZ
    Detail
J   INFORMATIKA U KOMUNIKAZZJONI
    Detail
K   ATTIVITAJET FINANZJARJI U MARBUTA MA' ASSIGURAZZJONI
    Detail
L   ATTIVITAJIET MARBUTA MA' PROPRJETÀ IMMOBBLI
    Detail
M   ATTIVITAJIET PROFESSJONALI, XJENTIFIĊI U TEKNIĊI
    Detail
N   ATTIVITAJIET TA' SERVIZZ ADMINISTRATTIVI U TA' SOSTENN
    Detail
O   AMMINISTRAZZJONI PUBBLIKA U DIFIŻA; SIGURTÀ SOĊJALI OBBLIGATORJA
    Detail
P   EDUKAZZJONI
    Detail
Q   ATTIVITAJIET MARBUTA MAS-SAĦĦA UMANA U ĦIDMA SOĊJALI
    Detail
R   ARTI, DIVERTIMENT U RIKREAZZJONI
    Detail
S   ATTIVITAJIET OĦRA TA' SERVIZZ
    Detail
T   ATTIVITAJIET TA' PERSUNI TAD-DAR BĦALA PERSUNI LI JĦADDMU; ATTIVITAJIET TA' PRODUZZJONI TA' OĠĠETTI U SERVIZZI MHUX IDDIFFERENZJATI GĦALL-UŻU TA' L-INDIVIDWU STESS
    Detail
U   ATTIVITAJIET TA' ORGANIZZAZZJONIJIET U ENTITAJIET EKSTRATERRITORJALI
    Detail

Page 1/1  
Top