METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE     Detail
    88   Sociālā aprūpe bez izmitināšanas     Detail
       88.1   Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas
    Detail
       88.9   Pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas
    Detail

Page 1/1  
Top