METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE     Detail
    86   Veselības aizsardzība
    Detail
    87   Sociālā aprūpe ar izmitināšanu
    Detail
    88   Sociālā aprūpe bez izmitināšanas
    Detail

Page 1/1  
Top