METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
P   IZGLĪTĪBA     Detail
    85   Izglītība     Detail
       85.5   Pārējā izglītība     Detail
          85.51   Sporta un ārpusskolas izglītība
    Detail
          85.52   Kultūras izglītība
    Detail
          85.53   Transportlīdzekļu vadītāju apmācība
    Detail
          85.59   Citur neklasificēta izglītība
    Detail

Page 1/1  
Top